Chaos theory tamed

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Garnett P Williams

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0309063515

Ký hiệu phân loại: 003.857 Chaotic systems

Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : Joseph Henry Press, 1997

Mô tả vật lý: 449 tr. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 9388

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH