The art of being brilliant : transform your life by doing what works for you

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Andrew Cope, Laura E Martin, Andy Whittaker

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0857083715

ISBN-13: 978-0857083722

ISBN-13: 978-0857083739

ISBN-13: 978-0857083746

Ký hiệu phân loại: 650.1 Personal success in business

Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, [U.K.] : Capstone, 2012

Mô tả vật lý: xiii, 202 p. : , ill. ; , 20 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 93896

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH