TNM atlas

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: H Asamura, L. H Sobin, Ch Wittekind

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1444332421

Ký hiệu phân loại: 616.9940012 Other diseases

Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, UK : Wiley Blackwell, 2014.

Mô tả vật lý: p. ;

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 94042

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH