Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 167 kết quả
Flowering plants
Tác giả: A L Takhtadzhi͡an
Xuất bản: New York: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  580
 
Bacterial systematics
Tác giả: Niall A Logan
Xuất bản: Oxford Boston: Blackwell Scientific Publications, 1994
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  589.9
 
The prokaryotes. Volume 1, Symbiotic associations, Biotechnology, Applied Microbiology / [electronic resource]
Tác giả: Martin Dworkin
Xuất bản: New York NY: SpringerVerlag, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  579.312
 
The prokaryotes. Volume 5, Proteobacteria: Alpha and Beta Subclasses [electronic resource]
Tác giả: Martin Dworkin
Xuất bản: New York NY: SpringerVerlag, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  579.312
 
The prokaryotes. Volume 7, Proteobacteria: Delta, Epsilon Subclass [electronic resource]
Tác giả: Martin Dworkin
Xuất bản: New York NY: SpringerVerlag, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  579.312
 
The prokaryotes. Volume 6, Proteobacteria: Gamma Subclass [electronic resource]
Tác giả: Stanley Falkow, Martin Dworkin
Xuất bản: New York NY: SpringerVerlag, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  579.312
 
Kingdoms & domains : an illustrated guide to the phyla of life on earth
Tác giả: Lynn MargulisMichael J Chapman, Lynn Margulis
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierAcademic Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  570.12
 
The bees of the world
Tác giả: Charles Duncan Michener
Xuất bản: Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  595.799
 
The prokaryotes : a handbook on the biology of bacteria
Tác giả: Martin Dworkin, Stanley Falkow
Xuất bản: New York London: Springer, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  579.312
 
Fishes of the World
Tác giả: Joseph S Nelson
Xuất bản: New Jersey: Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  597.012
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục