The picture of health : medical ethics and the movies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Henri G Colt, Lester D Friedman, Silvia Quadrelli

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0199735360

ISBN-13: 978-0199735365

Ký hiệu phân loại: 791.43 Motion pictures

Thông tin xuất bản: New York : Oxford University Press , 2011

Mô tả vật lý: xxx, 527 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 94477

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH