Essentials of business law

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ewan MacIntyre

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1408254097

Ký hiệu phân loại: 346.4207 Private law

Thông tin xuất bản: New York : Pearson Education, 2011

Mô tả vật lý: p. cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 94606

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH