Starting an online business for dummies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Greg Holden

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1118607783

ISBN-13: 978-1118607787

Ký hiệu phân loại: 658.054678 General management

Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, 2013

Mô tả vật lý: xiv, 440 pages : , illustrations ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 94794

Armed with a computer, an Internet connection, and a good idea-- but hesitant to take that first step toward making money online? Holden shows you want it takes to succeed in the world of e-commerce, and make your business dream a reality.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH