The herbal alchemist's handbook : a grimoire of philtres, elixirs, oils, incense, and formulas for ritual use

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Karen Harrison

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1578634911

ISBN-13: 978-1578634910

Ký hiệu phân loại: 133.43 Magic and witchcraft

Thông tin xuất bản: San Francisco, Calif. : Weiser Books, 2011.

Mô tả vật lý: xiii, 239 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 94811

"Provides a materia magica of more than 150 herbs along with a wealth of recipes for incense, oils, bath salts, herbal amulets, and philtres"--P. [4] of cover.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH