From eternity to here [electronic resource] : the quest for the ultimate theory of time

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Sean M Carroll

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1101150866

ISBN-10: 110115215X

ISBN-13: 978-1101150863

ISBN-13: 978-1101152157

Ký hiệu phân loại: 530.11 Relativity theory

Thông tin xuất bản: New York : Dutton, 2010

Mô tả vật lý: ix, 438 p. : , ill., charts ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 94839

A rising star in theoretical physics offers his awesome vision of our universe and beyond, all beginning with a simple question: Why does time move forward?
Includes bibliographical references (p. [385]-420) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH