Economics for today

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Irvin B Tucker

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0538469382

ISBN-13: 978-0538469388

Ký hiệu phân loại: 330 Economics

Thông tin xuất bản: Australia ; Mason, OH : South-Western/Cengage Learning, 2011

Mô tả vật lý: xxxii, 890 p. : , col. ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 95367

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH