Classroom management training handbook

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Howard Seeman

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1610483872

ISBN-13: 978-1610483889

Ký hiệu phân loại: 371.102 Teaching

Thông tin xuất bản: Lanham : Rowman & Littlefield, 2014

Mô tả vật lý: pages cm

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 95487

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH