Enterprise services with the .NET Framework : developing distributed business solutions with .NET Enterprise Services

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Christian Nagel

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 032124673X

Ký hiệu phân loại: 005.2768 Programming for specific types of computers, for specific operating systems, for specific user interfaces

Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Pearson Education, 2005

Mô tả vật lý: 539 tr. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 9591

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH