Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 290 kết quả
Bảo mật .NET Framework
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tuấn, Hồng Phúc
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.276
 
Professional .NET framework 2.0
Tác giả: Joe Duffy
Xuất bản: Indianapolis Ind: Wiley Technology Pub, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.2768
 
.NET framework security
Tác giả: Brian A LaMacchia
Xuất bản: Boston: AddisonWesley, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
The definitive guide to the .NET compact framework
Tác giả: Larry Roof, Dan Fergus
Xuất bản: Berkeley Calif Berlin: Apress Distributed by Springer, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.276
 
.NET framework essentials
Tác giả: Thuan L Thai, Hoang Q Lam
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (chm)
ddc:  005.276
 
.NET framework essentials
Tác giả: Thuan L Thai, Hoang Q Lam
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.276
 
Microsoft .NET Framework security
Tác giả: Surbhi Malhotra
Xuất bản: Cincinnati Ohio: Premier Press, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.8
 
.NET Compact Framework programming with C#
Tác giả: Paul Yao, David Durant
Xuất bản: Boston: AddisonWesley, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.133
 
Programming .NET Compact Framework 3.5
Tác giả: Paul YaoDavid Durant, Paul Yao
Xuất bản: Upper Saddle River NJ Singapore: AddisonWesley, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7882
 
.NET framework essentials
Tác giả: Thuan L Thai
Xuất bản: Sebastopol: OReilly, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.276
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục