Krugman's economics for AP*
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  1429218274

Ký hiệu phân loại: 330 Economics

Thông tin xuất bản: New York :Worth Publishers, 2011,

Mô tả vật lý: xxxv, 803 p. : , col. ill. ; , 29 cm.

Ngôn ngữ:


Economics -- Textbooks.; Economics -- Study and teaching (Secondary)

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH