Food safety in the hospitality industry

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Tim Knowles

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0750653493

Ký hiệu phân loại: 363.19 Product hazards

Thông tin xuất bản: Oxford ; Boston : Butterworth-Heinemann, 2002.

Mô tả vật lý: viii, 339 p. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 96924

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH