Nutrition and skin : lessons for anti-aging, beauty, and healthy skin

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Apostolos Pappas

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1441979662

ISBN-10: 1441979670

ISBN-13: 978-1441979667

ISBN-13: 978-1441979674

Ký hiệu phân loại: 646.7 Management of personal and family life

Thông tin xuất bản: New York : Springer, 2011

Mô tả vật lý: x, 228 p. : , ill. (some col.) ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 97027

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH