The myth of choice : personal responsibility in a world of limits

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Kent Greenfield

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0300169508

Ký hiệu phân loại: 153.8 Will (Volition)

Thông tin xuất bản: New Haven ; London : Yale University Press , 2011

Mô tả vật lý: vii, 244 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 97072

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH