Essential Business Process Modeling
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Mike Havey, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0596008430

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA :O'Reilly, 2005,

Mô tả vật lý: 350 tr. ;

Ngôn ngữ:

ID: 9754
Management information systems.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH