Beginning Python : Using Python 2.6 and Python 3.1.
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0470414634

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: [s.l.] :Wrox, 2009,

Mô tả vật lý: 696 p.

Ngôn ngữ:

ID: 97835
Python (Computer program language)
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH