Principles of plant genetics and breeding

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: George Acquaah

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0470664759

ISBN-13: 978-0470664766

Ký hiệu phân loại: 631.5 Cultivation and harvesting

Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley, 2012.

Mô tả vật lý: xvi, 740 p. : , ill. ; , 28 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 97897

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH