Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 122 kết quả
Journal of Plant Molecular Breeding
Tác giả:
Xuất bản: : Genetics and Agricultural Biotechnology Institute of Tabarestan, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Principles of plant genetics and breeding
Tác giả: George Acquaah
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.5
 
Вавиловский журнал генетики и селекции
Tác giả:
Xuất bản: : Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences Federal Research Center Institute of Cytology and Genetics The Vavilov Society of Geneticists and Breeders, 2016
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Garden genetics : teaching with edible plants
Tác giả: Elizabeth Rice, Marianne E Krasny, Margaret E Smith
Xuất bản: Arlington Va: NSTA Press, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  581.35
 
Garden genetics : teaching with edible plants
Tác giả: Elizabeth Rice, Marianne E Krasny, Margaret E Smith
Xuất bản: Arlington Va: NSTA Press, c2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  581.35
 
Plant Genetics and Biotechnology in Biodiversity
Tác giả: Rosa Rao (Ed), Giandomenico Corrado (Ed)
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Rice - Germplasm, Genetics and Improvement
Tác giả: Wengui Yan, Jinsong Bao
Xuất bản: : IntechOpen, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  940.548673
 
Czech Journal of Genetics and Plant Breeding
Tác giả:
Xuất bản: : Czech Academy of Agricultural Sciences, 2008
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Plant biotechnology and genetics : principles, techniques, and applications
Tác giả: C Neal Stewart
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.6
 
Genetics and Genomics of Polyploid Plants
Tác giả: Jun Yang, Shuizhang Fei, Shuizhang Fei, Yiwei Jiang, Yiwei Jiang, Zhangying Wang, Zhangying Wang, Jun Yang
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục