Essentials for the Canadian medical licensing exam : review and prep for MCCQE

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jeeshan Chowdhury, Shaheed Merani

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0781776509

Ký hiệu phân loại: 610.71 Medicine and health

Thông tin xuất bản: Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2010

Mô tả vật lý: p. ;

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 97902

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH