Marketing

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Dhruv Grewal, Michael Levy

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0078029007

ISBN-13: 978-0078029004

Ký hiệu phân loại: 658.8 Management of marketing

Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill/Irwin, 2014

Mô tả vật lý: 1 volume (various pagings) : , illustrations ; , 29 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 97914

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH