Discovering psychology : the science of mind

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John T Cacioppo, Laura Freberg

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 061818550X

ISBN-10: 1111836272

ISBN-13: 978-0618185504

ISBN-13: 978-1111836276

Ký hiệu phân loại: 150 Psychology

Thông tin xuất bản: Belmont, CA : Wadsworth Cengage Wadsworth, 2013

Mô tả vật lý: 1 v. (various pagings) : , ill. ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 99158

Includes bibliographical references and indexes.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH