The Challenge of effective speaking

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Verderber F Rudolph

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0495911340

Ký hiệu phân loại: 808.51 Public speaking (Oratory)

Thông tin xuất bản: Belmont, CA : Cengage, 2010

Mô tả vật lý: p. cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 99281

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH