Cấu trúc dữ liệu, phân tích thuật toán và phát triển phần mềm

 1 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 5

Tác giả: Hồ Cẩm Hà, Hồ Thuần, Trần Thiên Thành

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 005.1 Programming

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2008

Mô tả vật lý: 295 tr. ; , 27 cm

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 19247

 1. Khái quát về thuật toán và cấu trúc dữ liệu
 2. Các cấu trúc dữ liệu sơ cấp
 3.Sắp xếp
 4. Các chiến lược thiết kế thuật toán
 5. Năm bài toán đồ thị kinh điển
 6. Các thuật toán đệ quy
 7. Các thuật toán xác suất
 8. Các bài toán NP-Khó và NP-Đầy đủ
 9. Các thuật toán xấp xỉ.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2B
Sai Gon Campus
1E
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 005.100
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH