Cấu trúc dữ liệu, phân tích thuật toán và phát triển phần mềm
 1 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 5

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 005.1 Programming

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam , 2008, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 295 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:

ID: 19247
 1. Khái quát về thuật toán và cấu trúc dữ liệu
 2. Các cấu trúc dữ liệu sơ cấp
 3.Sắp xếp
 4. Các chiến lược thiết kế thuật toán
 5. Năm bài toán đồ thị kinh điển
 6. Các thuật toán đệ quy
 7. Các thuật toán xác suất
 8. Các bài toán NP-Khó và NP-Đầy đủ
 9. Các thuật toán xấp xỉ.
Cấu trúc dữ liệu (Tin học)
  - Computer algorithms
  - Data structures (Computer science)
  - Thuật toán máy tính
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2B
Sai Gon Campus
1E
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 005.100


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH