Hybrid cloud for dummies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  1118127196 (pbk.)

Ký hiệu phân loại: 004.6782

Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey :John Wiley & Sons, Inc., [2012],

Mô tả vật lý: xxii, 338 pages ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 100944

"Choose the right combination of public, private, and data center resources to empower your business"--Cover p. [4].

Business ; Data processing ; Cloud computing ; Computer software ; Development ; Popular works. ; Computers ; Study and teaching ; Data libraries ;

DÃY KỆ
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH