Beyond Hofstede : culture frameworks for global marketing and management
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  023020239X

Ký hiệu phân loại: 658.8 Management of marketing

Thông tin xuất bản: Basingstoke [England] ; New York :Palgrave Macmillan, 2009.,

Mô tả vật lý: xvi, 287 p. : , ill. ; , 23 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 103957
1. International trade
  - Social aspects.; Management
  - Cross-cultural studies.; Marketing
  - Cross-cultural studies.1. International trade
  - Social aspects.
2. Management
  - Cross-cultural studies.
3. Marketing
  - Cross-cultural studies.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH