Beginning Windows Phone 7 development
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  9781430235965

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: New York, NY :Apress : 2011, 2nd ed.

Mô tả vật lý: xxi, 488 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 104140
1. Windows phone (Computer file)
  - Application software
  - Development.; Mobile computing
  - Programming.; Mobile computing.-1. Windows phone (Computer file)
  - Application software
  - Development.
2. Mobile computing
  - Programming.
3. Mobile computing.-
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH