Handbook of risk theory : epistemology, decision theory, ethics, and social implications of risk

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Sabine Roeser

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 9400714327

ISBN-10: 9400714343

ISBN-13: 978-9400714328

ISBN-13: 978-9400714342

Ký hiệu phân loại: 368 Insurance

Thông tin xuất bản: New York : Dordrecht ; Springer, 2012

Mô tả vật lý: 2 v. : , ill. (some col.) ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 104248

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH