Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 681 kết quả
Acts of God and man : ruminations on risk and insurance
Tác giả: Michael R Powers
Xuất bản: New York: Columbia Business School Pub, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  368
 
The Handbook of Risk
Tác giả: Ben Warwick
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sons Incorporated, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.155
 
The science of risk analysis : foundation and practice
Tác giả: Terje Aven
Xuất bản: New York: Routledge, 2020
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.15
 
Risk maturity models [electronic resource] : how to assess risk management effectiveness
Tác giả: Domenic Antonucci
Xuất bản: London Philadelphia: Kogan Page Limited, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.155
 
Probablistic risk assessment and management for engineers and scientists
Tác giả: Hiromitsu Kumamoto, Ernest J Henley
Xuất bản: Piscataway New Jersey: WileyIEEE, 2000
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  368
 
Security metrics : replacing fear, uncertainty, and doubt
Tác giả: Andrew Jaquith
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: AddisonWesley, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.47015195
 
Risk management in emerging markets : how to survive and prosper
Tác giả: Carl Olsson
Xuất bản: Harlow: Financial Times Prentice Hall, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.155
 
Enterprise risk management
Tác giả: John R S Fraser, Betty J Simkins
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.15
 
Winning with risk management
Tác giả: Russell Walker
Xuất bản: Hackensack NJ: World Scientific, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.15/5
 
Practical enterprise risk management : a business process approach
Tác giả: Gregory H Duckert
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.155
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục