The French religious wars, 1562-1598

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: R. J Knecht

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1841763950

Ký hiệu phân loại: 944 *France and Monaco

Thông tin xuất bản: Oxford : Osprey, 2002.

Mô tả vật lý: 96 p. : , ill. (some col.), col. maps ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 104474

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH