Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 70 kết quả
The early Reformation on the continent
Tác giả: Owen Chadwick
Xuất bản: Oxford England New York: Oxford University Press, 2001
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  274
 
A Companion to the reformation world
Tác giả:
Xuất bản: Malden Mass: Blackwell Pub, 2006
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  270.6
 
Histories and reformations
Tác giả:
Xuất bản: : Brill, 2007
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.1
 
Encyclopedia of the Renaissance and the Reformation
Tác giả: Thomas Goddard Bergin, Thomas Goddard Bergin, Jennifer Speake
Xuất bản: New York: Facts On File, 2004
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.21
 
Remembering the Reformation : an inquiry into the meanings of Protestantism
Tác giả: Thomas Albert Howard
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  270.6
 
Reforming reformation
Tác giả: Thomas F Mayer
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc: 
 
Luther und die Reformation in internationalen Geschichtskulturen
Tác giả: Roland Bernhard, Felix Hinz, Robert Maier
Xuất bản: Göttingen: VR Academic, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
The Reformation : a very short introduction
Tác giả: Peter Marshall
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2009
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  270.6
 
Gottes Wort in der Geschichte : Reformation und Reform in der Kirche
Tác giả: Wilhelm Damberg, Ute Gause, Isolde Karle, Thomas Söding
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  270.6
 
England's long reformation, 1500-1800 [electronic resource]
Tác giả: Nicholas Tyacke
Xuất bản: London Bristol PA: UCL, 1998
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  270.6
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục