Diagnostic and statistical manual of mental disorders : DSM-5.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0890425541

ISBN-13: 978-0890425558

Ký hiệu phân loại: 616.89 Mental disorders

Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : American Psychiatric Association, 2013

Mô tả vật lý: xliv, 947 p. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 104790

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH