Performing data analysis using IBM SPSS(R)
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  9781118357019 (pbk.)

Ký hiệu phân loại: 005.55 Statistical programs

Thông tin xuất bản: Hoboken :Wiley, 2013,

Mô tả vật lý: xi, 720 pages : , illustrations ; , 28 cm

Ngôn ngữ:


Social sciences -- Statistical methods ; Computer programs.; SPSS (Computer file)-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH