Introduction to wireless local loop : broadband and narrowband systems

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: William Webb

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1580530710

Ký hiệu phân loại: 384.5 Wireless communication

Thông tin xuất bản: Boston : Artech House, 2000

Mô tả vật lý: xix, 403 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 106215

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH