Chromatographic integration methods

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: N. A Dyson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0854045104

Ký hiệu phân loại: 543.8 Chromatography

Thông tin xuất bản: Cambridge : Royal Society of Chemistry, Information Services, 1998

Mô tả vật lý: xvii, 201 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 106689

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH