Dermatology for advanced practice clinicians

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Margaret A Bobonich, Mary E Nolen

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1451191979

ISBN: 9781451191974 (alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 616.5 Diseases of integument

Thông tin xuất bản: Philadelphia : Wolters Kluwer, 2015

Mô tả vật lý: vii, 405 pages : , color illustrations ; , 29 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 107001

Includes bibliographical references and index
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH