Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 144 kết quả
Dermatology skills for primary care : an illustrated guide
Tác giả: Daniel J Trozak, John J Russell, Dan J Tennenhouse
Xuất bản: : Humana Press Inc, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616
 
Dermatology in clinical practice
Tác giả: Zohra Zaidi, Sean W Lanigan
Xuất bản: New York: Springer, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.5
 
Dermatology : an illustrated colour text
Tác giả: D J Gawkrodger
Xuất bản: Edinburgh: Churchill Livingstone, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.5
 
Current Genetics in Dermatology
Tác giả: Naoki Oiso, Naoki Oiso
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  341.273
 
Systemic Lupus Erythematosus
Tác giả: Hani Almoallim, Hani Almoallim
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Depigmentation
Tác giả: Tae-Heung Kim, Tae-Heung Kim
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  616.55
 
Dermatoscopy
Tác giả: Paweł Pietkiewicz, Paweł Pietkiewicz
Xuất bản: : IntechOpen, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Bhutani's color atlas of dermatology
Tác giả: Neena Khanna, L K Bhutani
Xuất bản: New Delhi: Jaypee Brothers Medical Publishers, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.5
 
Atopic Dermatitis : Essential Issues
Tác giả: Celso Pereira, Celso Pereira
Xuất bản: : IntechOpen, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  616.51
 
Urticaria : Diagnosis and Management
Tác giả: Eleni Papakonstantinou, Eleni Papakonstantinou
Xuất bản: : IntechOpen, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  616.517
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục