Statistical analysis techniques in particle physics : fits, density estimation and supervised learning

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ilya Narsky, Frank Clifford Porter

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 3527410864

ISBN-13: 978-3527410866

Ký hiệu phân loại: 539.72015195 Atomic and nuclear physics

Thông tin xuất bản: Weinheim, Germany : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2014.

Mô tả vật lý: xvii, 441 pages : , illustrations ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 107329

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH