Defense of Japan, 1945
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  1846036879

Ký hiệu phân loại: 355.7095209044 Military installations

Thông tin xuất bản: Oxford ; Long Island City, NY :Osprey, 2010.,

Mô tả vật lý: 64 p. : , ill. (some col.), col. maps ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:


Fortification -- Japan ; History ; 20th century.; World War, 1939-1945 -- Japan.; Japan -- Defenses ; History ; 20th century.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH