Emerging issues in financial development : lessons from Latin America

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Tatiana Didier, Sergio L Schmukler

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3837615968

Ký hiệu phân loại: 332.098 Financial economics

Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : The World Bank, 2014

Mô tả vật lý: xxiv, 556 pages : , illustrations ; , 23 cm

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 111404

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH