Flags of our fathers

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: James Bradley, Ron Powers

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0553902761

Ký hiệu phân loại: 940.542528 1918

Thông tin xuất bản: New York : Bantam Books, 2000

Mô tả vật lý: 1 online resource.

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 112993

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH