Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
First to fight
Tác giả: David Sherman, Dan Cragg
Xuất bản: New York: Ballantine Books, 1997
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
The Royal Marines 1956-84
Tác giả: William Fowler, Paul Hannon
Xuất bản: London: Osprey, 1984
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  359.9
 
From Hegemony to Competition Marine Perspecitves on Expeditionary Advanced Base Operations
Tác giả: Matthew R Slater, Matthew R Slater
Xuất bản: Quantico: Marine Corps University Press MCUP, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Call sign : Lightning : inside the rowdy world and risky missions of the Marines' elite ANGLICOs
Tác giả: Scott Messmore
Xuất bản: Guilford CT: Stackpole Books, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  359.9631
 
What It Means to Be a Man : How to Become a Better Person
Tác giả: William F Mullen
Xuất bản: Quantico Virginia: Marine Corps University Press, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Victory in Tripoli : how America's war with the Barbary pirates established the U.S. Navy and built a nation
Tác giả: Joshua E London
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2005
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  973.47
 
Flags of our fathers
Tác giả: James Bradley, Ron Powers
Xuất bản: New York: Bantam Books, 2000
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.542528
 
The Cockleshell raid : Bordeaux 1942
Tác giả: Ken Ford, Howard Gerrard, Mariusz Kozik
Xuất bản: Oxford Long Island City NY: Osprey Pub, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.542147144
 
Hero of the Pacific : the life of Marine legend John Basilone
Tác giả: James Brady
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.54
 
Pacifist to Padre The World War II Memoir of Chaplain Roland B. Gittelsohn, December 1941-January 1946
Tác giả: Roland Bertram Gittelsohn, Donald M Bishop
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  940.5478092
 
1

Truy cập nhanh danh mục