Các văn bản pháp lý liên quan đến công tác kiểm định chất lượng giáo dục

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 344.59707

Thông tin xuất bản: TP. Hồ Chí Minh :Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2016,

Mô tả vật lý: 416 tr ; , 24cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 114410

Education, Higher ; Evaluation.; Educational law and legislation ; Vietnam.; Giáo dục đại học ; Đánh giá.; Luật giáo dục và pháp chế ; Việt Nam.;

DÃY KỆ
10A
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 344.597
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH