Environmental management in construction : a quantitative approach
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  


Thông tin xuất bản: London ; New York :Taylor & Francis, 2006,

Mô tả vật lý: xix, 211 p. : , ill. ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:


Building -- Data processing. ; Construction industry -- Environmental aspects ; Measurement. ; Environmental protection -- Management. ; Sustainable buildings -- Design and construction.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH