Neverwas : book II of the Amber House trilogy

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Kelly Moore, Larkin Reed, Tucker Reed

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0545576321

Ký hiệu phân loại: 813 American fiction in English

Thông tin xuất bản: New York : Arthur A. Levine Books, an imprint of Scholastic Inc., 2014.

Mô tả vật lý: 310 pages : , illustration ; , 22 cm

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 115171

At her family's Maryland home, in a world where colonists lost the 1776 Insurrection, Sarah Parsons and her friend Jackson share visions of a different existence and, having remembered how things ought to be, plan a daring mission to set them right.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH