Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 110 kết quả
Family life education : principles and practices for effective outreach
Tác giả: Stephen F Duncan, H Wallace Goddard
Xuất bản: Thousand Oaks Calif: SAGE, c2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  649.1
 
HBR guide to work-life balance
Tác giả:
Xuất bản: Boston Massachusetts: Harvard Business Review Press, 2019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  650.1
 
Quality of Life and Quality of Working Life
Tác giả: Ana Alice Vilas Boas
Xuất bản: : IntechOpen, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  822.33
 
Family Communication at the End of Life
Tác giả: Maureen P Keeley (Ed)
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Family Life in Adolescence
Tác giả: Sharon Atkin, Patricia Noller
Xuất bản: WarsawBerlin: De Gruyter, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  155.5
 
Life lessons from family vacations : trips that transform
Tác giả: Rick Tocquigny, Carla Tocquigny
Xuất bản: Lanham: Taylor Trade Publishing, 2015
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  790.1
 
A Life Under Russian Serfdom
Tác giả: Boris B Gorshkov
Xuất bản: Budapest New York: Central European University Press, 2005
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  306.365092
 
Work and life integration : organizational, cultural, and individual perspectives
Tác giả: Ellen Ernst Kossek, Susan J Lambert
Xuất bản: Mahwah NJ London: Lawrence Erlbaum, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.36
 
Lone Parenthood in the Life Course
Tác giả: Laura Bernardi, Dimitri Mortelmans
Xuất bản: Cham: Springer, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Reshaping Social Life
Tác giả: Sarah Irwin
Xuất bản: Abingdon Oxon New York NY: Taylor Francis, 2005
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  305.0941
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục