Thirty sunsets

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Christine Hurley Deriso

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: Fic

Thông tin xuất bản: Woodbury, Minnesota : Flux, 2014

Mô tả vật lý: 226 pages ; , 21 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 115204

"Sixteen-year-old Forrest Shepherd expects to enjoy a relaxing month at her family's beach house, but instead finds herself grappling with a series of relationship crises that lead her to realize things are not always what they seem"-- Provided by publisher.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH