Strategic research agenda for multilingual Europe 2020

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Georg Rehm, Hans Uszkoreit

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 3642363482

ISBN-13: 978-3642363481

Ký hiệu phân loại: 006.35 *Natural language processing

Thông tin xuất bản: Heidelberg : Springer, 2013

Mô tả vật lý: viii, 87 pages : , color illustrations, color maps ; , 28 cm.

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 117611

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH